RESTAURANT:美景配佳肴的全天候餐厅。不论何时您都可品尝令您身心愉悦的九州当季美食。


餐厅预订并咨询

电话预订并咨询

TEL: 092-603-2590 (日本国内)
TEL: 81-92-603-2590 (海外) 餐厅订座专线  11:00 a.m. - 9:00 p.m.

网上预订 24小时服务

可网上订座的餐厅 全天候餐厅 The Lounge on the Water

预订表单

  • 只限夏天营业 BBQ 餐厅 Carne de Luigans
  • 图片之旅
  • 理念视频